[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 8-14 برگشت به فهرست نسخه ها
فاکتورهای مؤثر بر افسردگی مرگ در مددجویان مبتلا به سرطان
امیرحسین گودرزیان، سید حمید شریف نیا، اکبر شیخ رابری، محمد طهماسبی، کتانه فرخ منش، محمد علی سلیمانی، نعیمه پورمضانی
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان، کرمان، ایران
چکیده:   (3168 مشاهده)

مقدمه: زندگی با یک عامل تنش‌زای جدی مانند سرطان، به عنوان یک الگوی شناخته شده فعال مرتبط با مرگ و مردن شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع افسردگی مرگ و عوامل مرتبط با آن در مددجویان مبتلا به سرطان اجرا شد.
روش: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی که در سال 1394 (مهر تا اسفند) انجام شد، 500 مددجو با تشخیص سرطان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. داده‌ها به کمک فرم مشخصات فردی  و مقیاس افسردگی مرگ جمع آوری شدند. رگرسیون خطی تک و چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار 22 SPSS جهت بررسی ارتباط عوامل بالقوه با افسردگی مرگ در بیماران سرطانی استفاده شدند.
یافته ها: با توجه به نتایج مطالعه حاضر مشخص شد سن مردان (50/57-46/62:95 CI ؛16/15± 48/59) بیش از سن زنان (48/20-44/56 :95 CI؛ 14/24± 46/38) می‌باشد. میانگین نمره افسردگی مرگ در بین بیماران، بالاتر از چارک سوم بود. آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که نمرات میزان درآمد (β=0/24، P<0/001)، عدم سابقه مصرف مواد مخدر (0/13=β =0/002, P) و مرحله سرطان (β=0/12 ,P= 0/005) پیش بینی کننده‌های مستقلی برای افسردگی مرگ در بیماران سرطانی بودند.
نتیجه گیری: با توجه به فراوانی بالای افسردگی در بیماران تحت مطالعه، اهمیت توجه و تمرکز بیشتر بر ارزیابی‌ها و مداخلات روان شناختی در این دسته از بیماران به ویژه در مرحله‌ی فعال بیماری و دوره‌های شیمی درمانی پررنگ‌تر می‌شود.

واژه‌های کلیدی: افسردگی مرگ، سرطان، عوامل مرتبط، بیمار
متن کامل [PDF 214 kb]   (1083 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۵
فهرست منابع
1. Kolahdoozan S, Sadjadi A, Radmard AR, Khademi H. Five common cancers in Iran. Archives of Iranian medicine.2010;13(2):143.
2. Bahrami N, Moradi M, Soleimani M, Kalantari Z, Hosseini F. Death anxiety and its relationship with quality of life in women with cancer. Iran Journal of Nursing. 2013;26(82):51-61.
3. Eheman C, Henley SJ, Ballard-Barbash R, Jacobs EJ, Schymura MJ, Noone AM, et al. Annual Report to the Nation on the status of cancer, 1975-2008, featuring cancers associated with excess weight and lack of sufficient physical activity. Cancer. 2012;118(9):2338-66. [DOI:10.1002/cncr.27514] [PMID] [PMCID]
4. Sharif Nia H, Ebadi A, Lehto RH, Mousavi B, Peyrovi H, Chan YH. Reliability and validity of the persian version of templer death anxiety scale-extended in veterans of iraniraq warfare. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 2014;8(4):29-37.
5. Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol. 2009;20(3):556-63. [DOI:10.1093/annonc/mdn642] [PMID]
6. Langner T. Choices for living: Coping with fear of dying: Springer; 2002. [DOI:10.1007/b108480] [PMCID]
7. Emanuel EJ, Fairclough DL, Wolfe P, Emanuel LL. Talking with terminally ill patients and their caregivers about death, dying, and bereavement: is it stressful? Is it helpful? Archives of internal medicine. 2004;164 (18):1999-2004. [DOI:10.1001/archinte.164.18.1999] [PMID]
8. Pinquart M, Duberstein PR. Depression and cancer mortality: a meta-analysis. Psychological Medicine. 2010;40(11):1797-810. [DOI:10.1017/S0033291709992285] [PMID] [PMCID]
9. Derogatis LR, Morrow GR, Fetting J, Penman D, Piasetsky S, Schmale AM, et al. The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA. 1983;249(6):751-7. https://doi.org/10.1001/jama.249.6.751 [DOI:10.1001/jama.1983.03330300035030] [PMID]
10. Templer DI, Lavoie M, Chalgujian H, Thomas-Dobson S. The measurement of death depression. Journal of Clinical Psychology. 1990;46(6):834-9. https://doi.org/10.1002/1097-4679(199011)46:6<834::AID-JCLP2270460623>3.0.CO;2-0 [DOI:10.1002/1097-4679(199011)46:63.0.CO;2-0]
11. Tomás-Sábado J, Gómez-Benito J. The Spanish Form of the Death Depression Scale. Perceptual and Motor Skills. 2003;96(1):49-53. [DOI:10.2466/pms.2003.96.1.49] [PMID]
12. Roshdieh S, Templer DI, Cannon WG, Canfield M. The Relationships of Death Anxiety and Death Depression to Religion and Civilian War-Related Experiences in Iranians. OMEGA - Journal of Death and Dying. 1999;38(3):201-10. [DOI:10.2190/UB6T-QF51-AF5J-MLCD]
13. Hintze J, Templer DI, Cappelletty GG, Frederick W. Death depression and death anxiety in HIV-infected males. Death Studies. 1993;17(4):333-41. [DOI:10.1080/07481189308252629]
14. Alvarado KA, Templer DI, Bresler C, Thomas-Dobson S. The relationship of religious variables to death depression and death anxiety. Journal of Clinical Psychology. 1995; 51 (2):202-4. https://doi.org/10.1002/1097-4679(199503)51:2<202::AID-JCLP2270510209>3.0.CO;2-M [DOI:10.1002/1097-4679(199503)51:23.0.CO;2-M]
15. Currier MB, Nemeroff CB. Depression as a risk factor for cancer: from pathophysiological advances to treatment implications. Annu Rev Med. 2014;65:203-21. [DOI:10.1146/annurev-med-061212-171507] [PMID]
16. Saracino RM, Weinberger MI, Roth AJ, Hurria A, Nelson CJ. Assessing depression in a geriatric cancer population. Psychooncology. 2016. PubMed 17. Mitchell AJ, Chan M, Bhatti H, Halton M, Grassi L, Johansen C, et al. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. Lancet Oncol.2011; 12 (2):160-74. [DOI:10.1016/S1470-2045(11)70002-X]
17. Lie HC, Hjermstad MJ, Fayers P, Finset A, Kaasa S, Loge JH. Depression in advanced cancer-Assessment challenges and associations with disease load. Journal of Affective Disorders. 2015; 173:176-84. [DOI:10.1016/j.jad.2014.11.006] [PMID]
18. Abdel-Khalek AM. Happiness and death distress: two separate factors. Death Stud. 2005; 29 (10):949-58. [DOI:10.1080/07481180500299394] [PMID]
19. Templer DI, Harville M, Hutton S, Underwood R, Tomeo M, Russell M, et al. Death Depression Scale-Revised. OMEGA - Journal of Death and Dying. 2002 March 1, 2002; 44 (2):105-12. [DOI:10.2190/32L3-DPDA-M4U3-7L81]
20. Cook DA, Beckman TJ. Current concepts in validity and reliability for psychometric instruments: theory and application. The American journal of medicine. 2006;119(2):166 e7-16. [DOI:10.1016/j.amjmed.2005.10.036] [PMID]
21. Pirl WF. Evidence report on the occurrence, assessment, and treatment of depression in cancer patients. Journal of the National Cancer Institute Monographs. 2004 (32):32-9. [DOI:10.1093/jncimonographs/lgh026] [PMID]
22. Soleimani MA, Lehto RH, Negarandeh R, Bahrami N, Chan YH. Death Anxiety and Quality of Life in Iranian Caregivers of Patients With Cancer. Cancer nursing. 2016. [DOI:10.1097/NCC.0000000000000355] [PMID]
23. Pasquini M, Biondi M. Depression in cancer patients: a critical review. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH. 2007; 3:2 https://doi.org/10.1186/1745-0179-3-2 [DOI:10.1186/1745-0179-3-3] [PMID] [PMCID]
24. Massie MJ. Prevalence of depression in patients with cancer. Journal of the National Cancer Institute Monographs. 2004 (32):57-71. [DOI:10.1093/jncimonographs/lgh014] [PMID]
25. Ehsanmanesh M. Epidemiological Study of mental disorder in Iran. Journal of Shahrekord University Of Medical Science.2004; 4:33-42.
26. Weinberger MI, Bruce ML, Roth AJ, Breitbart W, Nelson CJ. Depression and Barriers to Mental Health Care in Older Cancer Patients. International journal of geriatric psychiatry. 2011; 26 (1):21-6. [DOI:10.1002/gps.2497] [PMID] [PMCID]
27. Soleimani MA, Bahrami N, Yaghoobzadeh A, Banihashemi H, Nia HS, Haghdoost AA. Validity and reliability of the persian version of templer death anxiety scale in family caregivers of cancer patients. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2016;21 (3):284-90. [DOI:10.4103/1735-9066.180390] [PMID] [PMCID]
28. Soleimani MA, Yaghoob Zadeh A, Bahrami N, Sharif SP, Sharif Nia H. Psychometric Evaluation of the Persian Version of the Templer's Death Anxiety Scale in Cancer Patients. Death Studies. 2016:1-11. [DOI:10.1037/t59840-000]
29. Zhao L, Li X, Zhang Z, Song C, Guo C, Zhang Y, et al. Prevalence, correlates and recognition of depression in Chinese inpatients with cancer. General Hospital Psychiatry. 2014; 36 (5): 477-82. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2014.05.005] [PMID]
30. Kadan-Lottick NS, Vanderwerker LC, Block SD, Zhang B, Prigerson HG. Psychiatric disorders and mental health service use in patients with advanced cancer: a report from the coping with cancer study. Cancer. 2005; 104 (12): 2872-81. [DOI:10.1002/cncr.21532] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Goudarzian A, Sharif Nia H, Sheikh Raberi A, Tahmasbi M, Farokhmanesh K, Soleimani M et al . Determinant factors of Death Depression in Iranian patients with cancer . 3. 2019; 1 (1) :8-14
URL: http://ijca.ir/article-1-33-fa.html

گودرزیان امیرحسین، شریف نیا سید حمید، شیخ رابری اکبر، طهماسبی محمد، فرخ منش کتانه، سلیمانی محمد علی و همکاران.. فاکتورهای مؤثر بر افسردگی مرگ در مددجویان مبتلا به سرطان. 1. 1398; 1 (1) :8-14

URL: http://ijca.ir/article-1-33-fa.htmlدوره 1، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه پرستاری سرطان Iranian Journal of Cancer Nursing (ijcn)
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3937