نشریه مراقبت سرطان- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به شیوع روزافزون انواع سرطان ها و همچنین مزمن بودن این بیماری، این بیماران بمدت طولانی نیاز به مراقبتهای مختلف و از جمله مراقبتهای تسکینی دارند، در این راه بیشترین افرادی که به این بیماران مراقبتها را ارایه می دهند پزشکان،پرستاران، پیراپزشکان می باشند. پرستاران در طول بستری بیماران برای انجام آزمایشات تشخیصی و درمانی، اعمال جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی همراه صمیمی این بیماران بوده و مراقبتهای لازم را از انها انجام می دهند. همچنین پزشکان و پرستاران در درمانهای تسکینی، کاهش درد، سازگاری با بیماری، معنویت درمانی، بیماران و خانواده آنها را یاری می دهند. انجمن علمی پرستاری ایران در راستای رسالت علمی خود با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران نشریه مراقبت سرطان را با هدف انتشار تازه ترین یافته های تحقیقات علمی در زمینه تشخیص، درمان، مراقبت، توانبخشی و... سرطان منتشر می نماید . امید است این خدمت بتواند با فراهم آوردن زمینه مراقبت علمی به التیام دردها و آلام این بیماران و خانواده آنها بیانجامد.
 

صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
سازمان همکار: دانشکده پرستای مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسوول: پروفسور مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر: پروفسور شهرزاد غیاثوندیان
شماره پروانه انتشار مجور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۷۵۸۲۴ مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
زبان نشریه: فارسی/انگلیسی
ترتیب انتشار: فصلنامه
شیوه داوری: همتراز خوانی دوسوپنهان، Double Blind Peer Review
سیاست دسترسی و انتشار: دسترسی آزاد، Open Access
هزینه انتشار مجله: رایگان
                                                       
قالب مقالات: پی دی اف PDF
گستره انتشار: کشوری، سراسری، ملی، بین المللی
نوع انتشار: چاپی/الکترونیکی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مراقبت سرطان:
http://ijca.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب