نشریه پرستاری سرطان- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه و اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

شناسنامه نشریه و اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران

سازمان همکار: دانشکده پرستای مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسوول: پروفسور مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

شماره پروانه انتشار مجور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۷۵۸۲۴ مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

زبان نشریه: فارسی/انگلیسی

ترتیب انتشار: فصلنامه

گستره انتشار: کشوری، سراسری، ملی، بین المللی

نوع انتشار: چاپی/الکترونیکی

اعضای هیات تحریریه به ترتیب الفبا

 دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ،
دکتر فریبا برهانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
پروفسور مسعود فلاحی خشکناب، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پروفسور علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
پروفسور  عباس عبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج)
پروفسور فضل اله احمدی، استاد دانشگاه تربیت  مدرس
پروفسور عیسی محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه الحانی، دانشیار دانشگاه تربیت  مدرس
دکتر فریده  یغمایی، دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد واحد زنجان
دکتر سهیل نجفی مهری، استادیار دانشگاه  بقیه الله الاعظم(عج)
پروفسورحیدرعلی عابدی، استاد دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان
دکتر مریم رسولی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
 دکتر مهناز ایلخانی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
دکتر فریبا بلورچی  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
خانم زهرا منجمد عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم لیلا مردانیان دهکردی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری سرطان:
http://ijca.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب