نشریه پرستاری سرطان- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به شیوع روزافزون انواع سرطان ها و همچنین مزمن بودن این بیماری، این بیماران بمدت طولانی نیاز به مراقبتهای مختلف و از جمله مراقبتهای تسکینی دارند، در این راه بیشترین افرادی که به این بیماران مراقبتها را ارایه می دهند پزشکان،پرستاران، پیراپزشکان می باشند. پرستاران در طول بستری بیماران برای انجام آزمایشات تشخیصی و درمانی، اعمال جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی همراه صمیمی این بیماران بوده و مراقبتهای لازم را از انها انجام می دهند. همچنین پزشکان و پرستاران در درمانهای تسکینی، کاهش درد، سازگاری با بیماری، معنویت درمانی، بیماران و خانواده آنها را یاری می دهند. انجمن علمی پرستاری ایران در راستای رسالت علمی خود با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران نشریه مراقبت سرطان را با هدف انتشار تازه ترین یافته های تحقیقات علمی در زمینه تشخیص، درمان، مراقبت، توانبخشی و... سرطان منتشر می نماید . امید است این خدمت بتواند با فراهم آوردن زمینه مراقبت علمی به التیام دردها و آلام این بیماران و خانواده آنها بیانجامد. 

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

رییس انجمن علمی پرستاری ایران

مدیر مسوول نشریه

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری سرطان:
http://ijca.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب