:: دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه سواد سلامتی با سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون قبل از عمل پیوند مغز استخوان
مهدیه جلالی، آناهیتا خدابخشی کولایی
دانشگاه خاتم، تهران، ایران
چکیده:   (4248 مشاهده)

مقدمه: سواد سلامتی یکی از مهمترین عواملی است که نقش بسزایی در سلامت افراد دارد. این در حالی است که تحقیقات پیشین نشان داده است که سرطان خون میزان سلامت عمومی را در افراد کاهش می دهد.  از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد سلامتی با سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون قبل از عمل پیوند مغز استخوان می باشد.
روش: روش پژوهش توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه پژوهش حاضر شامل 100 بیمار مبتلا به سرطان خون بستری در بیمارستان شریعتی تهران در سال 1394بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آنها به 2 پرسشنامه مقیاس سواد سلامتی(HELIA) و سلامت عمومی Goldenberg پاسخ دادند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد رابطه معنادار مثبتی بین سلامت عمومی و سواد سلامتی در بیماران مبتلا به سرطان خون وجود داشت (0/01=sig). همچنین براساس نتایج رگرسیون، سواد سلامتی می تواند سلامت عمومی در این بیماران را پیش بینی کند (0/001=sig).
نتیجه گیری: نتایج بر رابطه بین سواد سلامتی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون تاکید دارند. از این رو، پیشنهاد  می گردد توسط روانشناسان در برنامه های پیشگیرانه (اولیه و ثانویه) در جهت افزایش سلامت بیماران مد نظر قرار بگیرند.
 

واژه‌های کلیدی: سواد سلامتی، سلامت، سرطان خون
متن کامل [PDF 245 kb]   (1684 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۵
فهرست منابع
1. Fallah R, Golzar M, Dastani M, et al. Effectiveness of Spiritual Intervention on Increasing Hope and Mental Health of Women Suffering from Breast Cancer. Thought and Behavior in Clinical Psychology 2011;5(19):65-76. [in Persian]
2. Holzner B, Kemmler G, Kopp M, et al. Quality of life of patients with chronic lymphocytic leukemia: results of a longitudinal investigation over 1 yr. Eur J Haematol 2004; 72: 381-389. [DOI:10.1111/j.1600-0609.2004.00233.x] [PMID]
3. Ferrario C, Cosentino D, Lines H, et al. Factors influencing the length of stay for breast cancer patients undergoing mastectomy: An independent sector perspective. Eur J Surg Oncol 2016;5(42):23. [DOI:10.1016/j.ejso.2016.02.094]
4. Norouzinia R, Aghabarari M, Kohan M, et al. Health promotion behaviors and its correlation with anxiety and some students' demographic factors of Alborz University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management 2013;2(4):39-49.
5. Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC public health 2012; 12(1): 80. [DOI:10.1186/1471-2458-12-80] [PMID] [PMCID]
6. Hadi N, Namvar E, Montazeri A. Healthrelated quality of life in adults leukemicpatients. Payesh 2011;10(2):151-156. [in Persian]
7. Oldach BR, Katz ML. Health literacy and cancer screening: a systematic review. Patient education and counseling 2014;94(2):149-157. [DOI:10.1016/j.pec.2013.10.001] [PMID] [PMCID]
8. van der Heide I, Uiters E, Schuit AJ, et al. Health literacy and informed decision making regarding colorectal cancer screening: a systematic review. The European Journal of Public Health 2015;25(4):575-582. [DOI:10.1093/eurpub/ckv005] [PMID]
9. UNESCO: Literacy for all. Education for All Global Monitoring Report 2006. UNESCO Publishing; 2005.
10. Batterham RW, Hawkins M, Collins PA, et al. Health literacy: applying current concepts to improve health services and reduce health inequalities. Public health 2016;132:3-12. [DOI:10.1016/j.puhe.2016.01.001] [PMID]
11. McNaughton CD, Kripalani S, Cawthon C, et al. The association between health literacy and 90-day re-hospitalization or death: A cohort study of patients hospitalized for heart failure. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes 2014;7(Suppl 1):127-127.
12. Loureiro LM, Jorm AF, Mendes AC, et al. Mental health literacy about depression: a survey of portuguese youth. BMC psychiatry 2013;13(1):1. [DOI:10.1186/1471-244X-13-129] [PMID] [PMCID]
13. Furnham A. Mental health literacy and the anxiety disorders. Health 2013;5(03):521-531. [DOI:10.4236/health.2013.53A071]
14. Sudore RL, Schillinger D, Knight SJ, et al. Uncertainty about advance care planning treatment preferences among diverse older adults. J Health Commun 2010;15(S2):159-171. [DOI:10.1080/10810730.2010.499982] [PMID] [PMCID]
15. Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, et al. Health literacy interventions and outcomes: an updated systematic review. Evid Rep Technol Assess 2011;1-941.
16. Oldach BR, Katz ML. Health literacy and cancer screening: a systematic review. Patient education and counseling 2014;94(2):149-157. [DOI:10.1016/j.pec.2013.10.001] [PMID] [PMCID]
17. Wadhwa D, Burman D, Swami N, et al. Quality of life and mental health in caregivers of outpatients with advanced cancer. Psycho‐Oncology 2013;22(2):403-410.
18. Delavar A. Applied Probability and Statistics in Psychology and Educational Sciences. 1th ed. Tehran: Roshd, 2014 [in Persian].
19. Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, et al. Health Literacy for Iranian Adults (HELIA): development and psychometric properties 2014:13(5)589-599 [in Persian]
20. Goldberg DP, Williams P. A user's guide to the General Health Questionnaire. Windsor UK: NFER-Nelson; 1988.
21. Taghavi M. Investigation of reliability and validity of general health questionnaire. Journal of Psychology 2002; 5(4): 381-398.[in Persian]XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها